قطع های استاندارد کتاب:

(قطع کتاب های فارسی در ایران)

نام قطع کتاب

ابعاد به سانتیمتر

ابعاد حدودی استاندارد

تعداد صفحه

در یک طرف کاغذ

کاغذ پیشنهادی

برای شیت بندی

رحلی بزرگ

۲۳×۳۳

B4

4

50×70

رحلی

۲۱×۲۸

A4

4

60×45

وزیری

۱۶٫۵×۲۳

B5

8

50×70

رقعی

۱۴×۲۱

A5

8

60×45

ربعی

۱۲×۱۶٫۵

B6

16

50×70

خشتی بزرگ

۲۲×۲۲

۶

۵۰×۷۰

خشتی کوچک

۱۹×۱۹

۶

۶۰×۴۵

پالتویی بزرگ

۱۱٫۵×۲۲

۱۲

۵۰×۷۰

پالتویی کوچک

۱۰×۱۹

۱۲

۶۰×۴۵

جیبی 

۸×۱۶

۲۴

۵۰×۷۰